Interiéry - Stolaøství Šnajder Olomouc – kuchynì, skøínì, dveøe, schodištì, sauny, pergoly, interiery - Stolaøství Šnajder

Reference » Interiéry


Zajišujeme veškeré døevìné interiérové vybavení spoleènì s doplòky (èalounìné sedáky, stolové kovové podnože, sklenìné výplnì, apod.). Interiér je možné realizovat v rùzných materiálových kombinacích dle pøání zákazníka. Obvykle používané materiály:

  • masiv
  • døevotøískové laminátové desky
  • umakartové materiály


S výrobou interiérových zaøízení máme dlouholeté zkušenosti. Zajišujme realizaci interiérù pro rodinné domy i komerèní prostory.

Martin Šnajder
Lubìnice 149, 783 46
provozovna Ústín
IÈO 66908868
DIÈ CZ7801055350

telefon: +420 777 805 456
snajdermartin@centrum.cz


zobrazit na map
EU

Projekt "ÚSPORY ENERGIE FIRMY MARTIN ŠNAJDER" byl spolufinancován Evropskou unií
Hlavním cílem projektu je provést úsporná opatøení, snížit provozní náklady a snížit množství emisí.

Projekt "ROZVOJ PODNIKÁNÍ V MALÉ OBCI" byl spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl operace: Podpora projektù koneèných žadatelù naplòující cíle SCLLD MAS Region HANÁ, z. s.
Cílem projektu je poøízení 1ks strojù vrtacího a drážkovacího stroje
Stáhnout dokument v PDF


Úvod  |  Nabídka služeb  |  Reference  |  Kontakt  |  
Interiérové dveøe    Odkazy   Webdesign STUDIO VIRTUALIS